Spotkanie organizacyjne przed III Ogólnopolskim Turniejem Kucharskim

W Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu 17 marca 2019 r się odbyło kolejne spotkanie organizacyjne przed III Ogólnopolskim Turniejem Kucharskim dla szkół, którego tytuł brzmi „Wariacje na temat warzyw” . Po raz pierwszy partnerem będzie KRGiC. Nasz Rada włączyła się w współorganizację, pomoc przy tworzeniu regulaminu, ale także weźmie czynny udział w jury. Skład komisji sędziowskiej:
Przewodniczący: Pan Hieronim Jurga – przewodniczący Zarządu KRGiC
Zastępca przewodniczącego: Pan Wojciech Wojtkowiak.
Członkowie: Pan Juliusz Podolski – prezes zarządu KRGiC, Pan Andrzej Gołąbek, Pani Karolina Mikołajczyk Nieckarz oraz nauczyciel wyłoniony w drodze losowania w dniu turnieju.
W tym roku wystartuje 15 szkół z 7 województw.